Contact

SUBMIT YOUR PROJECT!

If you are interested in cooperating with our fund, or if you want to present us your R & D project, please contact our team via the form below, or by the e-mail: kontakt@evigalfa.com.

_________________________________________________

To download:

Poznan EVIG Alfa sp. z o.o.
ul. Ziębicka 35/214
60-`164 Poznań
Warsaw EVIG Alfa sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa
Budynek InterContinental

________________________________________________________________________

REGISTRATION DATA:

EVIG Alfa sp. z o.o.
ul. Kobylińska 3
61-424 Poznań

NIP 7831741932
REGON 364463152
KRS 0000618534

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 5 000 zł.

* Please note that all fields marked with an asterisk (*) are required.