Zespół

Nasz zespół

Dawid Wesołowski Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny przedsięwzięć biznesowych. Brał udział w projektach zarówno dla firm z sektora MŚP jak i dużych podmiotów międzynarodowych. Specjalista z zakresu modeli biznesowych, wyceny przedsiębiorstw oraz transakcji venture capital. Prezes Zarządu funduszu inwestycyjnego z grupy EVIG - EVIG alfa. Prywatnie pasjonat sportów zimowych oraz squasha.
Łukasz Marczuk Absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Stosunków Międzynarodowych. Mówi biegle po rosyjsku i angielsku. Specjalizuje się w projektach fuzji i przejęć, w wycenach przedsiębiorstw oraz pozyskiwania finansowania. Posiada wybitne umiejętności analityczne, które służą za podstawę do wszelkiego rodzaju zarządzania projektami, wycen przedsiębiorstw, sporządzania biznes planów, analiz wykonalności oraz analiz projektów inwestycyjnych.
Artur Jędrzejewski Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej oraz bogate zaplecze projektów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw zakończonych z sukcesem. Pracuje w CCP od 2001 roku. Obecnie członek Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A. Absolwent The University of Minnesota (tytułu WEMBA), Szkoły Głównej Handlowej. Posiada również tytuł magistra z Finansów i Bankowości w Szkole Głównej oraz ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości. Biegle mówi po polsku i angielsku, w stopniu zaawansowanym po francusku, oraz w języku niemieckim, czeskim i słowackim na poziomie podstawowym.
Zofia Banaszewska Autorka wielu biznes planów i wniosków zabezpieczających zewnętrzne źródła finansowania dla projektów z różnych branż, zarówno w kraju jak i za granicą. Posiada doświadczenie w sporządzaniu raportów finansowych i analiz biznesowych oraz wycen, audytów i umów. Do jej kompetencji należy również monitoring spółek portfelowych w zakresie strategii i efektywności operacyjnej. Doświadczona manager na różnych szczeblach kadry zarządzającej w ramach Grupy Doradczej ECDF. Absolwentka Uniwersytetu w Leeds (MA) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Executive MBA) z biegłą znajomością angielskiego.
Paulina Wojciechowska Ukończyła studia na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Osoba kontaktowa, odważna, nie bojąca się wyzwań, pracy pod presją czasu i w stresie. Doskonale odnajduje się w pracy w grupie. Nadzoruje procedury i inne wymagane przez przepisy działań, usprawniania procesy, przygotowuje sprawozdania i raporty okresowe i końcowe. Aktywnie współpracuje z innymi pracownikami firmy, zarządem oraz prowadzi prezentacje i szkolenia na temat projektu. Doświadczona manager w koordynowaniu zespołem w 5 polskich miastach oraz organizowaniu eventów. Posiada również umiejętności graficzne-projektowanie materiałów promocyjnych i biznesowych.
Emilian Arczewski Student II stopnia UEP na kierunku inwestycji kapitałowych i strategii finansowych przedsiębiorstw, wielokrotnie nagradzany stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce. Prezes stowarzyszenia studenckiego Polish Entrepreneurship & Leadership Society (PELS), koordynator konferencji European Business Alliance Forum (EBAF). Członek Akademii EFC, redaktor monografii naukowej.
Ireneusz Wieczorek Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wrocławiu. Ekspert z zakresu rynku kapitałowego, rachunkowości, fuzji i przejęć, bankowości inwestycyjnej, dotacji unijnych z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Był związany z funduszami inwestycyjnymi i sektorem prywatnym jako Analityk Finansowo-Inwestycyjny oraz Dyrektor Finansowy. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu m.in. analizy finansowe, wyceny przedsiębiorstw (DCF), sporządzanie sprawozdań finansowych, doradca inwestycyjny oraz zarządzanie finansami. Pracował w: PBG SA, DFCM Capital & Management, Legister Consulting, YouNick Nickel Technology Park Poznań, Quantuam Asset Management.
Marek Tuczek Ekspert R&D od ponad 10 lat w dziedzinie informatyki i sztucznej inteligencji. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (mgr inż. Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji). Pracował dla kilku firm zajmujących się badaniami stosowanymi, w tym Telcordia Technologies (dawniej Bellcore Labs) - koordynując prace nad kilkoma dużymi projektami 7PR UE, prowadząc publikowane prace badawcze i pozyskując fundusze na badania. Jego główne zainteresowania obejmują głębokie uczenie się i wizję komputerową.
Aleksander Gruszczyński Ukończył studia w Pierwszej Prywatnej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie na wydziale marketingu i kierowania. Ukończył kurs doradcy inwestycyjnego. Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży zarządzania, technologii budowlanej, turystyki oraz szeroko pojętego biznesu IT. Zarządzał dużymi zespołami ludzkimi, doradzał i tworzył produkty dla wiodących organizatorów turystyki. Z sukcesem kieruje spółką mającą osiągnięcia na rynku IT. Zawsze otwarty na nowe zadania, doskonale odnajdujący nowe środowisko. Pasjonat nowych technologii.