Portfolio

Bieżące inwestycje

Nutrix AI

Celem projektu jest stworzenie algorytmów wykorzystujących techniki uczenia maszynowego do redukcji błędu sensora odczytującego stężenie glukozy w ślinie oraz predykcji poziomu glukozy we krwi na podstawie wyników ze śliny. Poziom stężenia glukozy w ślinie jest opóźniony względem krwi o ok. 15-30 minut. Próbka śliny pobierana w ramach badania analizowana jest przez istniejące już mobilne urządzenie składające się z jednorazowego sensora wykrywającego biomarkery ze śliny oraz analizatora gSense przesyłającego dane do smartphone’a.

Przejdź na stronę

Timeqube

BUDOWA INTELIGENTNEJ PLATFORMY ZWIĘKSZAJĄCEJ PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW. Celem niniejszego projektu jest budowa rozwiązania automatyzującego proces oceny warunków i wydawania rekomendacji dot. przebiegu spotkania, w celu podnoszenia jakości spotkania. W efekcie budowana jest platforma produktywności opartej na ergonomicznym, estetycznym i innowacyjnym następcy istniejącego produktu w wersji hardware oraz rozwój wersji software.

Przejdź na stronę

Hinter.AI

Platforma SaaS DO ROZWIJANIA ORGANIZACJI, Z WYKORZYSTANIEM AI/ML. Innowacyjna platforma łącząca zaawansowane technologie oparte na machine learningu z merytoryczną wiedzą ekspercką z psychologii organizacji pozyskiwaną we współpracy z Instytutem Gaussa. W wyniku realizacji projektu powstanie platforma SaaS, która pozwoli na sprawne gromadzenie informacji od pracowników oraz, dzięki nowatorskiemu sposobowi analizy, połączona będzie z aktywizowaniem menadżerów w danej organizacji.

Przejdź na stronę

Seemore Aware

Seemore Aware ma na celu stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie mapy przestrzennej otoczenia drogowego, rozpoznanie obiektów na drodze oraz pełną integrację z wyświetlaczem (head-up display) kasku tworząc rozwiązanie oparte na pełnej rzeczywistości rozszerzonej - AR (Augmented Reality).

Przejdź na stronę

mKomornik

Celem projektu jest stworzenie aplikacji desktopowej oraz mobilnej mKomornik, które pozwolą na mobilny dostęp do danych i narzędzi kancelarii komorniczej umożliwiających optymalizację pracy komornika z wykorzystaniem metod rekomendacji spraw komorniczych przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego. mKomornik będzie oprogramowaniem dla kancelarii komorniczych, w skład, którego wejdzie strona www, aplikacja mobilna na platformę Android/IOS oraz baza danych mKomornik DB.

Przejdź na stronę

CyberHeaven

CyberHeaven- szyfrowane wideokonferencje. Przedmiotem projektu jest stworzenie bezpiecznej, szyfrowanej przestrzeni wirtualnych spotkań pozwalającej na wykorzystanie przez użytkowników wielu platform, w tym przeglądarek internetowych oraz dedykowanych aplikacji mobilnych na platformy Android, iOS oraz HarmonyOS. Produkt dotyczy rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem w komunikacji.

Przejdź na stronę

ATS Technology

Przedmiotem projektu jest nowy model sprzedaży Ultra Convenience, realizowany w innowacyjnym mobilnym kontenerze handlowym /pawilonie, dla którego możliwe jest uzyskanie średniej miesięcznej rentowności na poziomie zysku operacyjnego, wyższej niż 5%. Celem projektu B+R jest weryfikacja założeń funkcjonalnych, technologicznych oraz biznesowych nowej koncepcji całodobowej i bezobsługowej sprzedaży opartej na modułowym sklepie kontenerowym - Ultra Convenience.

Przejdź na stronę

MMPay

Przedmiotem projektu jest system do detekcji fałszywych dokumentów wykorzystujący mechanizm sztucznej inteligencji, który wykrywa elementy, które uległy modyfikacji czyli podróbce niewidocznej dla ludzkiego oka W efekcie system będzie odkrywał wzorce w fakturach oraz analizował dokument jako obraz w celu wyodrębnienia podejrzanych miejsc, świadczących o możliwym sfałszowaniu.

Przejdź na stronę

WalkSee

Narzędzie do tworzenia wirtualnych spacerów z użyciem wyłącznie smartfona użytkownika. Technologicznym sercem innowacji produktowej będzie „e-statyw”, czyli softwarowe rozwiązanie do akwizycji obrazu sferycznego 360° za pomocą zwykłej kamery smartfona. Technologia ta pozwala uchwycić wysokiej jakości zdjęcia, mitygując problemy związane z niedoskonałością ludzkiej motoryki, tak aby połączone dawały pełny obraz sferyczny 360° pomieszczenia bez niedoskonałości.

Przejdź na stronę

Z-RAYS

Przedmiotem projektu Z-RAYS jest wytworzenie inteligentnego rozwiązania służącego do efektywnego i ergonomicznego monitorowania środowiska mainframe w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji efektywności pracy informatyka i poprawy czasu usuwania problemów w trakcie eksploatacji systemów mainframe. Monitoring obywać się będzie bez istotnego wpływu na wydajność systemu i znaczącej dodatkowej konsumpcji zasobów systemowych przy wsparciu algorytmów Machine Learning.

Przejdź na stronę

Whirla

Whirla to aplikacja do zarządzania i optymalizacji powierzchni biurowej współdzielonej. PropTech, umożliwiający zarządzanie współdzielonymi stanowiskami pracy w przestrzeni organizacji. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na optymalizację przestrzeni organizacji typu hotdesk z uwzględnieniem komfortu pracownika (preferencje), monitorowania zajętości biurek w czasie rzeczywistym oraz rezerwacji stanowisk typu „hotdesk”.

Przejdź na stronę

Biometric Security

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu systemu aseptycznej i bezdotykowej autoryzacji człowieka na podstawie danych biometrycznych układu żył podskórnych dłoni. Do budowy czujnika wykorzystane zostanie oświetlenie tkanki miękkiej dłoni za pomocą odpowiedniej długości fali, co pozwoli na uwydatnienie układu żył.

Przejdź na stronę

Uavlas

Uavlas – system precyzyjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych. Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu precyzyjnego lądowania na tzw. „ostatnich metrach” działającego niezależnie od warunków atmosferycznych i geolokalizacyjnych składającego się z naziemnego nadajnika (platforma lądująca) i lekkiego odbiornika pokładowego na dronie (Plug&Play) oraz oprogramowania umożliwiającego działanie systemu z powszechnie znanymi autopilotami.

Przejdź na stronę

ENforce

W ramach projektu powstanie gotowa do komercyjnej sprzedaży bioniczna proteza stopy ENforce Bionic Foot, która pod względem parametrów oraz modelu biznesowo będzie znacznie przewyższać produkty dostępne na rynku. Proteza Enforce Bionic Foot zapewni osobie po amputacji możliwość poruszania się najbardziej zbliżoną do naturalne. Umożliwi powrót do normalnej, codziennej aktywności, minimalizując ryzyko pojawienia się z czasem dodatkowych problemów w ramach układu kostno-szkieletowego.

Przejdź na stronę

Pelvifly

Pelvifly -system diagnostyczno –rehabilitacyjny mięśni dna miednicy. To bezprzewodowa sonda dopochwowa pozwalająca na wielowymiarową diagnostykę struktur mięśni dna miednicy oraz umożliwiająca bezpieczne i skuteczne prowadzenie rehabilitacji zarówno w gabinecie specjalisty medycznego jak i w warunkach domowych wraz z oprogramowaniem do analizy i interpretacji danych. Grupę docelową urządzenia stanowią indywidualne użytkowniczki (B2C) oraz lekarze (B2B).

Przejdź na stronę

Unicomm

Unicomm - Automatyka Mieszkaniowa. System Unicomm, służący do optymalizacji energetycznej i cieplnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiące rozwiązanie typu “smart home”. Celem biznesu jest popularyzacja nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań infrastruktury tzw. ”inteligentnego domu” oraz wytworzenie prostszego i bardziej przystępnego systemu automatyki domowej, zawierającej obszary zarządzania oświetleniem, ogrzewaniem, zasilaniem gniazdek.

Przejdź na stronę

ePeer

ePeer - Innowacyjna platforma pożyczkowa P2P. To platforma, która za pomocą sztucznej inteligencji łączy inwestorów i pożyczkobiorców, rozwiązująca problem płynności finansowej - brak możliwości bezpiecznego, łatwego, szybkiego inwestowania oraz pożyczania małych sum pieniężnych. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu scoringowego, oceniającego ryzyko przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako narzędzia klasyfikacji grup pożyczkobiorców.

Przejdź na stronę

Podioom

PODIOOM Insure-Tech. Podioom to platforma SaaS wspierająca relację na linii trener-trenujący i profesjonalizująca rynek usług trenerskich oraz rehabilitacji. Aplikacja podioom PRO to oszczędność czasu dla każdego trenera personalnego. Dzięki modułom kalendarza, CRM i automatycznej rezerwacji treningów, trener oszczędza co najmniej 1 godzinę dziennie, którą może przeznaczyć na kolejny trening z podopiecznym. Aplikacja podioom to możliwość treningu z profesjonalnym trenerem personalnym dla każdego ćwiczącego.

Przejdź na stronę

NoelleLED

Uruchomienie produkcji typoszeregu lamp LED wraz budową infrastruktury technicznej realizującej funkcje Zaawansowanego Systemu Sterowania Oświetleniem - zwiększającego bezpieczeństwo w miejscach jego zastosowania. Rozwiązanie problemu oświetlenia i bezpieczeństwa dróg i placów, zapewniając innowacyjny, ekologiczny i konkurencyjny pod względem kosztów system zarządzania oświetleniem.

Przejdź na stronę

TerraBio

System inteligentnej produkcji rolnej, będzie mobilnym analizatorem genetycznym mającym zastosowanie w branży rolno-spożywczej do celów diagnostyki patogenów żywności, roślin uprawnych, pasz i zwierząt hodowlanych w czasie < 35 min wraz z platformą prognostyczną dającą możliwość pozyskania informacji na temat prognozowanego wzrostu ilości patogenu w odniesieniu do warunków pogodowych.

Przejdź na stronę

Deventiv

Deventiv - Automatyczny skaner wewnątrzustny. Deventiv Automatic Oral Scanner po umieszczeniu w ustach pacjenta dokona automatycznego obrazowania zębów i dziąseł z wysoką dokładnością, szybkością i bez aktywnego udziału operatora tj. bez aktywnej obsługi manualnej operatora w celu przeprowadzenia badania. W efekcie pracy urządzenia powstanie standardowy model 3D jamy ustnej, w formie pliku komputerowego, niezbędnego do planowania leczenia stomatologicznego.

Przejdź na stronę

Nutrix AI

Celem projektu jest stworzenie algorytmów wykorzystujących techniki uczenia maszynowego do redukcji błędu sensora odczytującego stężenie glukozy w ślinie oraz predykcji poziomu glukozy we krwi na podstawie wyników ze śliny. Poziom stężenia glukozy w ślinie jest opóźniony względem krwi o ok. 15-30 minut. Próbka śliny pobierana w ramach badania analizowana jest przez istniejące już mobilne urządzenie składające się z jednorazowego sensora wykrywającego biomarkery ze śliny oraz analizatora gSense przesyłającego dane do smartphone’a.

Przejdź na stronę

Timeqube

BUDOWA INTELIGENTNEJ PLATFORMY ZWIĘKSZAJĄCEJ PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW. Celem niniejszego projektu jest budowa rozwiązania automatyzującego proces oceny warunków i wydawania rekomendacji dot. przebiegu spotkania, w celu podnoszenia jakości spotkania. W efekcie budowana jest platforma produktywności opartej na ergonomicznym, estetycznym i innowacyjnym następcy istniejącego produktu w wersji hardware oraz rozwój wersji software.

Przejdź na stronę

Hinter.AI

Platforma SaaS DO ROZWIJANIA ORGANIZACJI, Z WYKORZYSTANIEM AI/ML. Innowacyjna platforma łącząca zaawansowane technologie oparte na machine learningu z merytoryczną wiedzą ekspercką z psychologii organizacji pozyskiwaną we współpracy z Instytutem Gaussa. W wyniku realizacji projektu powstanie platforma SaaS, która pozwoli na sprawne gromadzenie informacji od pracowników oraz, dzięki nowatorskiemu sposobowi analizy, połączona będzie z aktywizowaniem menadżerów w danej organizacji.

Przejdź na stronę

Seemore Aware

Seemore Aware ma na celu stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie mapy przestrzennej otoczenia drogowego, rozpoznanie obiektów na drodze oraz pełną integrację z wyświetlaczem (head-up display) kasku tworząc rozwiązanie oparte na pełnej rzeczywistości rozszerzonej - AR (Augmented Reality).

Przejdź na stronę

mKomornik

Celem projektu jest stworzenie aplikacji desktopowej oraz mobilnej mKomornik, które pozwolą na mobilny dostęp do danych i narzędzi kancelarii komorniczej umożliwiających optymalizację pracy komornika z wykorzystaniem metod rekomendacji spraw komorniczych przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego. mKomornik będzie oprogramowaniem dla kancelarii komorniczych, w skład, którego wejdzie strona www, aplikacja mobilna na platformę Android/IOS oraz baza danych mKomornik DB.

Przejdź na stronę

CyberHeaven

CyberHeaven- szyfrowane wideokonferencje. Przedmiotem projektu jest stworzenie bezpiecznej, szyfrowanej przestrzeni wirtualnych spotkań pozwalającej na wykorzystanie przez użytkowników wielu platform, w tym przeglądarek internetowych oraz dedykowanych aplikacji mobilnych na platformy Android, iOS oraz HarmonyOS. Produkt dotyczy rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem w komunikacji.

Przejdź na stronę

ATS Technology

Przedmiotem projektu jest nowy model sprzedaży Ultra Convenience, realizowany w innowacyjnym mobilnym kontenerze handlowym /pawilonie, dla którego możliwe jest uzyskanie średniej miesięcznej rentowności na poziomie zysku operacyjnego, wyższej niż 5%. Celem projektu B+R jest weryfikacja założeń funkcjonalnych, technologicznych oraz biznesowych nowej koncepcji całodobowej i bezobsługowej sprzedaży opartej na modułowym sklepie kontenerowym - Ultra Convenience.

Przejdź na stronę

MMPay

Przedmiotem projektu jest system do detekcji fałszywych dokumentów wykorzystujący mechanizm sztucznej inteligencji, który wykrywa elementy, które uległy modyfikacji czyli podróbce niewidocznej dla ludzkiego oka W efekcie system będzie odkrywał wzorce w fakturach oraz analizował dokument jako obraz w celu wyodrębnienia podejrzanych miejsc, świadczących o możliwym sfałszowaniu.

Przejdź na stronę

WalkSee

Narzędzie do tworzenia wirtualnych spacerów z użyciem wyłącznie smartfona użytkownika. Technologicznym sercem innowacji produktowej będzie „e-statyw”, czyli softwarowe rozwiązanie do akwizycji obrazu sferycznego 360° za pomocą zwykłej kamery smartfona. Technologia ta pozwala uchwycić wysokiej jakości zdjęcia, mitygując problemy związane z niedoskonałością ludzkiej motoryki, tak aby połączone dawały pełny obraz sferyczny 360° pomieszczenia bez niedoskonałości.

Przejdź na stronę

Z-RAYS

Przedmiotem projektu Z-RAYS jest wytworzenie inteligentnego rozwiązania służącego do efektywnego i ergonomicznego monitorowania środowiska mainframe w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji efektywności pracy informatyka i poprawy czasu usuwania problemów w trakcie eksploatacji systemów mainframe. Monitoring obywać się będzie bez istotnego wpływu na wydajność systemu i znaczącej dodatkowej konsumpcji zasobów systemowych przy wsparciu algorytmów Machine Learning.

Przejdź na stronę

Whirla

Whirla to aplikacja do zarządzania i optymalizacji powierzchni biurowej współdzielonej. PropTech, umożliwiający zarządzanie współdzielonymi stanowiskami pracy w przestrzeni organizacji. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na optymalizację przestrzeni organizacji typu hotdesk z uwzględnieniem komfortu pracownika (preferencje), monitorowania zajętości biurek w czasie rzeczywistym oraz rezerwacji stanowisk typu „hotdesk”.

Przejdź na stronę

Biometric Security

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu systemu aseptycznej i bezdotykowej autoryzacji człowieka na podstawie danych biometrycznych układu żył podskórnych dłoni. Do budowy czujnika wykorzystane zostanie oświetlenie tkanki miękkiej dłoni za pomocą odpowiedniej długości fali, co pozwoli na uwydatnienie układu żył.

Przejdź na stronę

Uavlas

Uavlas – system precyzyjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych. Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu precyzyjnego lądowania na tzw. „ostatnich metrach” działającego niezależnie od warunków atmosferycznych i geolokalizacyjnych składającego się z naziemnego nadajnika (platforma lądująca) i lekkiego odbiornika pokładowego na dronie (Plug&Play) oraz oprogramowania umożliwiającego działanie systemu z powszechnie znanymi autopilotami.

Przejdź na stronę

ENforce

W ramach projektu powstanie gotowa do komercyjnej sprzedaży bioniczna proteza stopy ENforce Bionic Foot, która pod względem parametrów oraz modelu biznesowo będzie znacznie przewyższać produkty dostępne na rynku. Proteza Enforce Bionic Foot zapewni osobie po amputacji możliwość poruszania się najbardziej zbliżoną do naturalne. Umożliwi powrót do normalnej, codziennej aktywności, minimalizując ryzyko pojawienia się z czasem dodatkowych problemów w ramach układu kostno-szkieletowego.

Przejdź na stronę

Pelvifly

Pelvifly -system diagnostyczno –rehabilitacyjny mięśni dna miednicy. To bezprzewodowa sonda dopochwowa pozwalająca na wielowymiarową diagnostykę struktur mięśni dna miednicy oraz umożliwiająca bezpieczne i skuteczne prowadzenie rehabilitacji zarówno w gabinecie specjalisty medycznego jak i w warunkach domowych wraz z oprogramowaniem do analizy i interpretacji danych. Grupę docelową urządzenia stanowią indywidualne użytkowniczki (B2C) oraz lekarze (B2B).

Przejdź na stronę

Unicomm

Unicomm - Automatyka Mieszkaniowa. System Unicomm, służący do optymalizacji energetycznej i cieplnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiące rozwiązanie typu “smart home”. Celem biznesu jest popularyzacja nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań infrastruktury tzw. ”inteligentnego domu” oraz wytworzenie prostszego i bardziej przystępnego systemu automatyki domowej, zawierającej obszary zarządzania oświetleniem, ogrzewaniem, zasilaniem gniazdek.

Przejdź na stronę

ePeer

ePeer - Innowacyjna platforma pożyczkowa P2P. To platforma, która za pomocą sztucznej inteligencji łączy inwestorów i pożyczkobiorców, rozwiązująca problem płynności finansowej - brak możliwości bezpiecznego, łatwego, szybkiego inwestowania oraz pożyczania małych sum pieniężnych. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu scoringowego, oceniającego ryzyko przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako narzędzia klasyfikacji grup pożyczkobiorców.

Przejdź na stronę

Podioom

PODIOOM Insure-Tech. Podioom to platforma SaaS wspierająca relację na linii trener-trenujący i profesjonalizująca rynek usług trenerskich oraz rehabilitacji. Aplikacja podioom PRO to oszczędność czasu dla każdego trenera personalnego. Dzięki modułom kalendarza, CRM i automatycznej rezerwacji treningów, trener oszczędza co najmniej 1 godzinę dziennie, którą może przeznaczyć na kolejny trening z podopiecznym. Aplikacja podioom to możliwość treningu z profesjonalnym trenerem personalnym dla każdego ćwiczącego.

Przejdź na stronę

NoelleLED

Uruchomienie produkcji typoszeregu lamp LED wraz budową infrastruktury technicznej realizującej funkcje Zaawansowanego Systemu Sterowania Oświetleniem - zwiększającego bezpieczeństwo w miejscach jego zastosowania. Rozwiązanie problemu oświetlenia i bezpieczeństwa dróg i placów, zapewniając innowacyjny, ekologiczny i konkurencyjny pod względem kosztów system zarządzania oświetleniem.

Przejdź na stronę

TerraBio

System inteligentnej produkcji rolnej, będzie mobilnym analizatorem genetycznym mającym zastosowanie w branży rolno-spożywczej do celów diagnostyki patogenów żywności, roślin uprawnych, pasz i zwierząt hodowlanych w czasie < 35 min wraz z platformą prognostyczną dającą możliwość pozyskania informacji na temat prognozowanego wzrostu ilości patogenu w odniesieniu do warunków pogodowych.

Przejdź na stronę

Deventiv

Deventiv - Automatyczny skaner wewnątrzustny. Deventiv Automatic Oral Scanner po umieszczeniu w ustach pacjenta dokona automatycznego obrazowania zębów i dziąseł z wysoką dokładnością, szybkością i bez aktywnego udziału operatora tj. bez aktywnej obsługi manualnej operatora w celu przeprowadzenia badania. W efekcie pracy urządzenia powstanie standardowy model 3D jamy ustnej, w formie pliku komputerowego, niezbędnego do planowania leczenia stomatologicznego.

Przejdź na stronę

Zakończone inwestycje

PAYMENTO

Firma PAYMENTO S.A. pełni usługi w zakresie kompleksowej obsługi transakcji internetowych oraz płatności w terminalach płatniczych POS. Oferuje obsługę płatności online kartami płatniczymi, e-transferów, BitCoin, terminali płatniczych POS. Dostarcza zaawansowane systemy oceny ryzyka transakcji (autorski system Protcard™) oraz narzędzia marketingowe wspomagające sprzedaż i konwersję.