Portfolio

Bieżące inwestycje

mKomornik

Celem projektu jest stworzenie aplikacji desktopowej oraz mobilnej mKomornik, które pozwolą na mobilny dostęp do danych i narzędzi kancelarii komorniczej umożliwiających optymalizację pracy komornika z wykorzystaniem metod rekomendacji spraw komorniczych przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego. mKomornik będzie oprogramowaniem dla kancelarii komorniczych, w skład, którego wejdzie strona www, aplikacja mobilna na platformę Android/IOS oraz baza danych mKomornik DB.

CyberHeaven

CyberHeaven- szyfrowane wideokonferencje. Przedmiotem projektu jest stworzenie bezpiecznej, szyfrowanej przestrzeni wirtualnych spotkań pozwalającej na wykorzystanie przez użytkowników wielu platform, w tym przeglądarek internetowych oraz dedykowanych aplikacji mobilnych na platformy Android, iOS oraz HarmonyOS. Produkt dotyczy rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem w komunikacji.

ATS Technology

Przedmiotem projektu badawczego jest nowy model sprzedaży Ultra Convenience, realizowany w innowacyjnym mobilnym kontenerze handlowym /pawilonie, dla którego możliwe jest uzyskanie średniej miesięcznej rentowności na poziomie zysku operacyjnego, wyższej niż 5%. Celem projektu badawczo-rozwojowego jest weryfikacja założeń funkcjonalnych, technologicznych oraz biznesowych nowej koncepcji całodobowej i bezobsługowej sprzedaży opartej na modułowym sklepie kontenerowym - Ultra Convenience.

MMPay

Przedmiotem projektu jest system do detekcji fałszywych dokumentów wykorzystujący mechanizm sztucznej inteligencji, który wykrywa elementy, które uległy modyfikacji czyli podróbce niewidocznej dla ludzkiego oka (np. poprzez mieszanie czcionek w pojedynczym dokumencie, wklejanie pojedynczych liter i/lub wyrazów w miejsce prawdziwych, podrabianie podpisów poprzez ich wklejanie z innych dokumentów etc.). W efekcie system będzie odkrywał wzorce w fakturach oraz analizował dokument jako obraz w celu wyodrębnienia podejrzanych miejsc, świadczących o możliwym sfałszowaniu.

WalkSee

Narzędzie do tworzenia wirtualnych spacerów z użyciem wyłącznie smartfona użytkownika. Technologicznym sercem innowacji produktowej będzie „e-statyw”, czyli softwarowe rozwiązanie do akwizycji obrazu sferycznego 360° za pomocą zwykłej kamery smartfona. Technologia ta pozwala uchwycić wysokiej jakości zdjęcia, mitygując problemy związane z niedoskonałością ludzkiej motoryki, tak aby połączone dawały pełny obraz sferyczny 360° pomieszczenia bez niedoskonałości. www.walksee.pl

Z-RAYS

Przedmiotem projektu Z-RAYS jest wytworzenie inteligentnego rozwiązania służącego do efektywnego i ergonomicznego monitorowania środowiska mainframe w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji efektywności pracy informatyka i poprawy czasu usuwania problemów w trakcie eksploatacji systemów mainframe. Monitoring obywać się będzie bez istotnego wpływu na wydajność systemu i znaczącej dodatkowej konsumpcji zasobów systemowych przy wsparciu algorytmów Machine Learning.

Whirla

Whirla do zarządzania i optymalizacji powierzchni biurowej współdzielonej– IoT w branży PropTech, umożliwiający zarządzanie współdzielonymi stanowiskami pracy w przestrzeni organizacji. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na optymalizację przestrzeni organizacji typu hotdesk z uwzględnieniem komfortu pracownika (preferencje), monitorowania zajętości biurek w czasie rzeczywistym oraz rezerwacji stanowisk typu „hotdesk”. www.whirla.pl

Biometric Security

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu systemu aseptycznej i bezdotykowej autoryzacji człowieka na podstawie danych biometrycznych układu żył podskórnych dłoni. Do budowy czujnika wykorzystane zostanie oświetlenie tkanki miękkiej dłoni za pomocą odpowiedniej długości fali, co pozwoli na uwydatnienie układu żył.

Uavlas

Uavlas – system precyzyjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych. Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu precyzyjnego lądowania na tzw. „ostatnich metrach” działającego niezależnie od warunków atmosferycznych i geolokalizacyjnych składającego się z naziemnego nadajnika (platforma lądująca) i lekkiego odbiornika pokładowego na dronie (Plug&Play) oraz oprogramowania umożliwiającego działanie systemu z powszechnie znanymi autopilotami. www.uavlas.com

ENforce

W ramach projektu powstanie gotowa do komercyjnej sprzedaży bioniczna proteza stopy ENforce Bionic Foot, która pod względem parametrów oraz modelu biznesowo będzie znacznie przewyższać produkty dostępne na rynku. Proteza Enforce Bionic Foot zapewni osobie po amputacji możliwość poruszania się najbardziej zbliżoną do naturalnej. Dzięki temu umożliwi powrót do normalnej, codziennej aktywności, minimalizując ryzyko pojawienia się z czasem dodatkowych problemów w ramach układu kostno-szkieletowego, a będących w przypadku tradycyjnych protez wynikiem niesymetryczności rozkładu obciążeń w zdrowych częściach układu ruchu. www.enforcemed.pl

Pelvifly

Pelvifly -system diagnostyczno –rehabilitacyjny mięśni dna miednicy. To bezprzewodowa sonda dopochwowa pozwalająca na wielowymiarową diagnostykę struktur mięśni dna miednicy oraz umożliwiająca bezpieczne i skuteczne prowadzenie rehabilitacji zarówno w gabinecie specjalisty medycznego jak i w warunkach domowych wraz z oprogramowaniem do analizy i interpretacji danych (aplikacja i system teleopieki). Grupę docelową urządzenia stanowią indywidualne użytkowniczki (B2C) oraz lekarze, specjaliści, terapeuci, rehabilitanci (B2B). www.pelvifly.com

Unicomm

Unicomm - Automatyka Mieszkaniowa. System Unicomm, służący do optymalizacji energetycznej i cieplnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiące rozwiązanie typu “smart home”. Celem biznesu jest popularyzacja nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań infrastruktury tzw. ”inteligentnego domu” oraz wytworzenie prostszego i bardziej przystępnego systemu automatyki domowej, zawierającej obszary zarządzania oświetleniem, ogrzewaniem, zasilaniem gniazdek - umożliwiając wyłączenie lub włączenie urządzeń RTV/AGD.

ePeer

ePeer - Innowacyjna platforma pożyczkowa P2P. To platforma, która za pomocą sztucznej inteligencji łączy inwestorów i pożyczkobiorców, rozwiązująca problem płynności finansowej - brak możliwości bezpiecznego, łatwego, szybkiego inwestowania oraz pożyczania małych sum pieniężnych. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu scoringowego, oceniającego ryzyko przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako narzędzia klasyfikacji grup pożyczkobiorców. www.epeer.pl

Podioom

PODIOOM Insure-Tech. Podioom to platforma SaaS wspierająca relację na linii trener-trenujący i profesjonalizująca rynek usług trenerskich oraz rehabilitacji. Aplikacja podioom PRO to oszczędność czasu dla każdego trenera personalnego. Dzięki modułom kalendarza, CRM i automatycznej rezerwacji treningów, trener oszczędza co najmniej 1 godzinę dziennie, którą może przeznaczyć na kolejny trening z podopiecznym. Aplikacja podioom to możliwość treningu z profesjonalnym trenerem personalnym dla każdego ćwiczącego. www.podioom.net

NoelleLED

Projekt NoelleLED to uruchomienie produkcji typoszeregu lamp LED wraz budową infrastruktury technicznej realizującej funkcje Zaawansowanego Systemu Sterowania Oświetleniem - zwiększającego bezpieczeństwo w miejscach jego zastosowania. Rozwiązanie problemu oświetlenia i bezpieczeństwa dróg i placów, zapewniając innowacyjny, ekologiczny i konkurencyjny pod względem kosztów system zarządzania oświetleniem, aby pomóc operatorom oświetlenia ogólnego, w tym zarządom TSU, wypełnić ustawowy obowiązek zastąpienia go energooszczędnym i nisko wydajnym emitujące źródła światła. www.noelleled.eu

TerraBio

TerraBio - system inteligentnej produkcji rolnej. TerraBio będzie mobilnym analizatorem genetycznym mającym zastosowanie w branży rolno-spożywczej do celów diagnostyki patogenów żywności, roślin uprawnych, pasz i zwierząt hodowlanych w czasie < 35 min wraz z platformą prognostyczną dającą możliwość pozyskania informacji na temat prognozowanego wzrostu ilości patogenu w odniesieniu do warunków pogodowych.Odczyt informacji będzie możliwy na smartfonie, tablecie lub komputerze za pomocą łączności bezprzewodowej oraz USB. www.terrabio.tech

Deventiv

Deventiv - Automatyczny skaner wewnątrzustny. DAOS – Deventiv Automatic Oral Scanner po umieszczeniu w ustach pacjenta dokona automatycznego obrazowania zębów i dziąseł z wysoką dokładnością, szybkością i bez aktywnego udziału operatora tj. bez aktywnej obsługi manualnej operatora w celu przeprowadzenia badania. W efekcie pracy urządzenia powstanie standardowy model 3D jamy ustnej, w formie pliku komputerowego, niezbędnego do planowania leczenia stomatologicznego. www.deventiv.com

portfolio

Celem projektu jest stworzenie aplikacji desktopowej oraz mobilnej mKomornik, które pozwolą na mobilny dostęp do danych i narzędzi kancelarii komorniczej umożliwiających optymalizację pracy komornika z wykorzystaniem metod rekomendacji spraw komorniczych przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego. mKomornik będzie oprogramowaniem dla kancelarii komorniczych, w skład, którego wejdzie strona www, aplikacja mobilna na platformę Android/IOS oraz baza danych mKomornik DB.

portfolio

CyberHeaven- szyfrowane wideokonferencje. Przedmiotem projektu jest stworzenie bezpiecznej, szyfrowanej przestrzeni wirtualnych spotkań pozwalającej na wykorzystanie przez użytkowników wielu platform, w tym przeglądarek internetowych oraz dedykowanych aplikacji mobilnych na platformy Android, iOS oraz HarmonyOS. Produkt dotyczy rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem w komunikacji.

portfolio

Przedmiotem projektu badawczego jest nowy model sprzedaży Ultra Convenience, realizowany w innowacyjnym mobilnym kontenerze handlowym /pawilonie, dla którego możliwe jest uzyskanie średniej miesięcznej rentowności na poziomie zysku operacyjnego, wyższej niż 5%. Celem projektu badawczo-rozwojowego jest weryfikacja założeń funkcjonalnych, technologicznych oraz biznesowych nowej koncepcji całodobowej i bezobsługowej sprzedaży opartej na modułowym sklepie kontenerowym - Ultra Convenience.

portfolio

Przedmiotem projektu jest system do detekcji fałszywych dokumentów wykorzystujący mechanizm sztucznej inteligencji, który wykrywa elementy, które uległy modyfikacji czyli podróbce niewidocznej dla ludzkiego oka (np. poprzez mieszanie czcionek w pojedynczym dokumencie, wklejanie pojedynczych liter i/lub wyrazów w miejsce prawdziwych, podrabianie podpisów poprzez ich wklejanie z innych dokumentów etc.). W efekcie system będzie odkrywał wzorce w fakturach oraz analizował dokument jako obraz w celu wyodrębnienia podejrzanych miejsc, świadczących o możliwym sfałszowaniu.

portfolio

Narzędzie do tworzenia wirtualnych spacerów z użyciem wyłącznie smartfona użytkownika. Technologicznym sercem innowacji produktowej będzie „e-statyw”, czyli softwarowe rozwiązanie do akwizycji obrazu sferycznego 360° za pomocą zwykłej kamery smartfona. Technologia ta pozwala uchwycić wysokiej jakości zdjęcia, mitygując problemy związane z niedoskonałością ludzkiej motoryki, tak aby połączone dawały pełny obraz sferyczny 360° pomieszczenia bez niedoskonałości. www.walksee.pl

portfolio

Przedmiotem projektu Z-RAYS jest wytworzenie inteligentnego rozwiązania służącego do efektywnego i ergonomicznego monitorowania środowiska mainframe w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji efektywności pracy informatyka i poprawy czasu usuwania problemów w trakcie eksploatacji systemów mainframe. Monitoring obywać się będzie bez istotnego wpływu na wydajność systemu i znaczącej dodatkowej konsumpcji zasobów systemowych przy wsparciu algorytmów Machine Learning.

portfolio

Whirla do zarządzania i optymalizacji powierzchni biurowej współdzielonej– IoT w branży PropTech, umożliwiający zarządzanie współdzielonymi stanowiskami pracy w przestrzeni organizacji. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na optymalizację przestrzeni organizacji typu hotdesk z uwzględnieniem komfortu pracownika (preferencje), monitorowania zajętości biurek w czasie rzeczywistym oraz rezerwacji stanowisk typu „hotdesk”. www.whirla.pl

portfolio

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu systemu aseptycznej i bezdotykowej autoryzacji człowieka na podstawie danych biometrycznych układu żył podskórnych dłoni. Do budowy czujnika wykorzystane zostanie oświetlenie tkanki miękkiej dłoni za pomocą odpowiedniej długości fali, co pozwoli na uwydatnienie układu żył.

portfolio

Uavlas – system precyzyjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych. Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu precyzyjnego lądowania na tzw. „ostatnich metrach” działającego niezależnie od warunków atmosferycznych i geolokalizacyjnych składającego się z naziemnego nadajnika (platforma lądująca) i lekkiego odbiornika pokładowego na dronie (Plug&Play) oraz oprogramowania umożliwiającego działanie systemu z powszechnie znanymi autopilotami. www.uavlas.com

portfolio

W ramach projektu powstanie gotowa do komercyjnej sprzedaży bioniczna proteza stopy ENforce Bionic Foot, która pod względem parametrów oraz modelu biznesowo będzie znacznie przewyższać produkty dostępne na rynku. Proteza Enforce Bionic Foot zapewni osobie po amputacji możliwość poruszania się najbardziej zbliżoną do naturalnej. Dzięki temu umożliwi powrót do normalnej, codziennej aktywności, minimalizując ryzyko pojawienia się z czasem dodatkowych problemów w ramach układu kostno-szkieletowego, a będących w przypadku tradycyjnych protez wynikiem niesymetryczności rozkładu obciążeń w zdrowych częściach układu ruchu. www.enforcemed.pl

portfolio

Pelvifly -system diagnostyczno –rehabilitacyjny mięśni dna miednicy. To bezprzewodowa sonda dopochwowa pozwalająca na wielowymiarową diagnostykę struktur mięśni dna miednicy oraz umożliwiająca bezpieczne i skuteczne prowadzenie rehabilitacji zarówno w gabinecie specjalisty medycznego jak i w warunkach domowych wraz z oprogramowaniem do analizy i interpretacji danych (aplikacja i system teleopieki). Grupę docelową urządzenia stanowią indywidualne użytkowniczki (B2C) oraz lekarze, specjaliści, terapeuci, rehabilitanci (B2B). www.pelvifly.com

portfolio

Unicomm - Automatyka Mieszkaniowa. System Unicomm, służący do optymalizacji energetycznej i cieplnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiące rozwiązanie typu “smart home”. Celem biznesu jest popularyzacja nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań infrastruktury tzw. ”inteligentnego domu” oraz wytworzenie prostszego i bardziej przystępnego systemu automatyki domowej, zawierającej obszary zarządzania oświetleniem, ogrzewaniem, zasilaniem gniazdek - umożliwiając wyłączenie lub włączenie urządzeń RTV/AGD.

portfolio

ePeer - Innowacyjna platforma pożyczkowa P2P. To platforma, która za pomocą sztucznej inteligencji łączy inwestorów i pożyczkobiorców, rozwiązująca problem płynności finansowej - brak możliwości bezpiecznego, łatwego, szybkiego inwestowania oraz pożyczania małych sum pieniężnych. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu scoringowego, oceniającego ryzyko przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako narzędzia klasyfikacji grup pożyczkobiorców. www.epeer.pl

portfolio

PODIOOM Insure-Tech. Podioom to platforma SaaS wspierająca relację na linii trener-trenujący i profesjonalizująca rynek usług trenerskich oraz rehabilitacji. Aplikacja podioom PRO to oszczędność czasu dla każdego trenera personalnego. Dzięki modułom kalendarza, CRM i automatycznej rezerwacji treningów, trener oszczędza co najmniej 1 godzinę dziennie, którą może przeznaczyć na kolejny trening z podopiecznym. Aplikacja podioom to możliwość treningu z profesjonalnym trenerem personalnym dla każdego ćwiczącego. www.podioom.net

portfolio

Projekt NoelleLED to uruchomienie produkcji typoszeregu lamp LED wraz budową infrastruktury technicznej realizującej funkcje Zaawansowanego Systemu Sterowania Oświetleniem - zwiększającego bezpieczeństwo w miejscach jego zastosowania. Rozwiązanie problemu oświetlenia i bezpieczeństwa dróg i placów, zapewniając innowacyjny, ekologiczny i konkurencyjny pod względem kosztów system zarządzania oświetleniem, aby pomóc operatorom oświetlenia ogólnego, w tym zarządom TSU, wypełnić ustawowy obowiązek zastąpienia go energooszczędnym i nisko wydajnym emitujące źródła światła. www.noelleled.eu

portfolio

TerraBio - system inteligentnej produkcji rolnej. TerraBio będzie mobilnym analizatorem genetycznym mającym zastosowanie w branży rolno-spożywczej do celów diagnostyki patogenów żywności, roślin uprawnych, pasz i zwierząt hodowlanych w czasie < 35 min wraz z platformą prognostyczną dającą możliwość pozyskania informacji na temat prognozowanego wzrostu ilości patogenu w odniesieniu do warunków pogodowych.Odczyt informacji będzie możliwy na smartfonie, tablecie lub komputerze za pomocą łączności bezprzewodowej oraz USB. www.terrabio.tech

portfolio

Deventiv - Automatyczny skaner wewnątrzustny. DAOS – Deventiv Automatic Oral Scanner po umieszczeniu w ustach pacjenta dokona automatycznego obrazowania zębów i dziąseł z wysoką dokładnością, szybkością i bez aktywnego udziału operatora tj. bez aktywnej obsługi manualnej operatora w celu przeprowadzenia badania. W efekcie pracy urządzenia powstanie standardowy model 3D jamy ustnej, w formie pliku komputerowego, niezbędnego do planowania leczenia stomatologicznego. www.deventiv.com

Zrealizowane inwestycje

SMART Technology Group

SMART Technology Group oferuje najbardziej zaawansowane na świecie produkty w technologii RFID. Spółka zdobyła wiele prestiżowych nagród i wyróżnień związanych z innowacyjnością. Oferuje czytniki, anteny i bramki RFID UHF. Na tle konkurentów wyróżnia ją łączenie technologii RFID z technologiami WiFi, GPRS, Beacon, ZigBee. Technologia ma zastosowanie w czytnikach kodów kreskowych, lotnictwie, biochipach, smartphonach, kartach dostępowych i lojalnościowych, bramach wjazdowych. Klienci spółki pochodzą z branży logistycznej, lotniczej, wojskowej, ochroniarskiej, produkcji, handlu i innych.

MONITOR SM

MONITOR SM to narzędzie skierowane do firm farmaceutycznych. Ma za zadanie optymalizować organizację procesu badawczego pod względem finansowym oraz logistycznym. Pozwala na obniżenie nawet o 40% ponoszonych kosztów. Umożliwia prowadzenie na odległość część czynności, które tradycyjnie musiały być wykonywane bezpośrednio. Poza zaoszczędzonym czasem pomaga zachować wyższe standardy podczas badań oraz zwiększa trafność doboru ośrodków badawczych i pacjentów. Daje zdalny dostęp do dokumentacji badań przez 24h/dobę.

PAYMENTO

Firma PAYMENTO S.A. pełni usługi w zakresie kompleksowej obsługi transakcji internetowych oraz płatności w terminalach płatniczych POS. Oferuje obsługę płatności online kartami płatniczymi, e-transferów, BitCoin, terminali płatniczych POS. Dostarcza zaawansowane systemy oceny ryzyka transakcji (autorski system Protcard™) oraz narzędzia marketingowe wspomagające sprzedaż i konwersję.