O projekcie

O projekcie

EVIG Alfa sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „EVIG Alfa jako wsparcie inwestycyjne projektów technologicznych o charakterze badawczo-rozwojowym, we wczesnej fazie, wywodzących się z polskiego środowiska akademickiego i posiadających potencjał komercjalizacji na skalę światową” finansowany ze środków w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest pozyskanie wsparcia dla inwestycji w projekty z branży IoT, FinTech, MedTech oraz CleanTech.

Efektem projektu będzie dokapitalizowanie min. 20 projektów B+R w fazie PoC oraz wsparcie ok. 30 projektów w fazie PoP, co przełoży się na wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach.

Wartość projektu:                                                   49.800.000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:                      39.840.000,00 PLN

Wartość projektu:

49.800.000,00 PLN


Dofinansowanie projektu z UE:

39.840.000,00 PLN

Używamy plików cookie aby zapewnić Ci najlepszą jakość przeglądania naszej strony. Kontynuując oświadczasz, że wyrażasz zgodę na ich używanie.

Używamy plików cookie aby zapewnić Ci najlepszą jakość przeglądania naszej strony. Kontynuując oświadczasz, że wyrażasz zgodę na ich używanie.

Używamy plików cookie aby zapewnić Ci najlepszą jakość przeglądania naszej strony. Kontynuując oświadczasz, że wyrażasz zgodę na ich używanie.